3. FOTOGRAFSKI NATEČAJ DPAE

Društvo prijateljev agrarne ekonomike (v nadaljevanju: DPAE) objavlja 3. fotografski natečaj na temo »Utrinki s podeželja«. Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji Pomurja. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce. Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo.

Kategorije natečaja:

 • naravna in kulturna krajina ter življenjski prostori (polja, travniki, gozdovi, sadovnjaki, vinogradi, …),
 • življenjska pestrost (rastline, živali, …), 
 • kmetijska opravila,
 • tipična kulturna krajina podeželja, značilni krajinski vzorci, ki gradijo prepoznavnost Pomurja (odprta in poseljena krajina),
 • pogojno so lahko na fotografijah tudi ljudje, če je njihova aktivnost povezana s kmetijstvom ali če vpliva na videz značilne kulturne krajine.

Pogoji za oddajo fotografij:

 • fotografija mora biti posneta na območju regije Pomurja (posneta fotografija mora vsebovati naslov fotografije in kraj fotografiranja),
 • fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (»pixlov«),
 • fotografija je lahko posneta v barvni ali črnobeli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
 • fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja,
 • vsak posameznik lahko odda največ dve (2) fotografiji.

Trajanje natečaja in njegov potek:

 • natečaj bo potekal od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2016,
 • posnete fotografije pošljite po e-pošti na naslov: info@dpae.si,  
 • najboljša/najlepša fotografija bo tista, ki bo prejela največ »všečkov« v mesecu decembru 2016 na uradni Facebook strani DPAE,
 • promocija natečaja bo na okrogli mizi DPAE, ki bo potekala januarja 2017 v RIS Dvorec Rakičan,
 • zmagovalec 3. fotografskega natečaja DPAE bo prejel praktično nagrado.

Avtorstvo fotografij:

 • udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij,
 • avtorji poslanih fotografij dovoljujejo, da razpisovalec natečaja njihove fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani, …),
 • razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.                                                                       

Društvo prijateljev agrarne ekonomike