DPAE na seznamu upravičencev do donacij dohodnine

Glede na to, da je Društvo prijateljev agrarne ekonomike v letu 2014 s strani MKGP prejelo POZITIVNO odobreno ODLOČBO v zvezi z delovanjem društva v javnem interesu na področju kmetijstva lahko v letu 2015 del dohodnine namenite nam (Društvo prijateljev agrarne ekonomike), mi pa bomo še aktivneje poskrbeli/skrbeli za razvoj kmetijstva in podeželja v RS.

Na sledeči povezavi si lahko pogledate – seznam vseh upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine za leto 2015. Na njem so v skladu z zakonom o dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2014.

Kmalu bomo na spletno stran dodali direktno povezavo, kjer boste lahko del dohodnine namenili DPAE.

Hvala za zaupanje že v naprej!

DPAE