V Društvo prijateljev agrarne ekonomike se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva:

Društvo prijateljev agrarne ekonomike

Ulica Štefana Kovača 1

9231 Beltinci

Članarina za leto 2023 znaša 15,00 eur.

Nakažete jo lahko na TRR društva: SI56 6100 0000 3383 416

Kot namen napišete članarina in vaš priimek.