DPAE prejelo odobren program s strani Občine Beltinci

Društvo prijateljev agrarne ekonomike je dne, 7. 7. 2015, s strani Občine Beltinci prejelo Pogodbo za sofinanciranje programov in projektov v Občini Beltinci v letu 2015.

Program DPAE je bil s tem odobren oz. potrjen, tako da v kratkem pričakujemo s strani Občine Beltinci zaslužena finančna sredstva, da bomo lahko v kratkem uresničili program, ki smo si ga zastavili.