LETNI BILTEN DPAE 2015

Društvo prijateljev agrarne ekonomike je dne, 15. 1. 2016, na  4. okrogli mizi DPAE izdalo že četrto leto po vrsti LETNI BILTEN DPAE, kateri vsebuje zanimive in poučne strokovne članke članov DPAE s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

LETNI BILTEN DPAE je dostopen javnosti preko uradne spletne strani DPAE, preko Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana, Univerzitetne knjižnice Maribor in Knjižnice Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM.