PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE

Dne, 24. 2. 2017, smo na PU Murska Sobota predstavili REZULTATE ANKETE, ki smo jo izvajali v drugi polovici leta 2016 med POMURSKIMI POLICISTI O PREHRANI NA DELOVNEM MESTU.

V anketi je sodelovalo 334 anketiranih, od tega je bilo 300 anket izpolnjenih popolno in 34 anket nepopolno. Anketa je bila sestavljena iz 12. kratkih vprašanj, in sicer v zvezi s prehranskimi navadami na delovnem mestu.

V ta namen smo tudi izdelali brošure o rezultatih anketiranja in jih predali g. direktorju PU Murska Sobota ter ga zaprosili, da jih posreduje naprej do policijskih postaj na območju celotne PU Murska Sobota.