8. FOTOGRAFSKI NATEČAJ DPAE – “UTRINKI S PODEŽELJA”

Društvo prijateljev agrarne ekonomike (v nadaljevanju: DPAE) objavlja 8. fotografski natečaj na temo »Utrinki s podeželja«. Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji Pomurja. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce. Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo.

Kategorije natečaja:
– naravna in kulturna krajina ter življenjski prostori (polja, travniki, gozdovi, sadovnjaki, vinogradi, …),
– življenjska pestrost (rastline, živali, …),
– kmetijska opravila,
– tipična kulturna krajina podeželja, značilni krajinski vzorci, ki gradijo prepoznavnost Pomurja (odprta in poseljena krajina),
– pogojno so lahko na fotografijah tudi ljudje, če je njihova aktivnost povezana s kmetijstvom ali če vpliva na videz značilne kulturne krajine.

Pogoji za oddajo fotografij:
– fotografija mora biti posneta na območju regije Pomurja (posneta fotografija mora vsebovati naslov fotografije in kraj fotografiranja),
– fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (»pixlov«),
– fotografija je lahko posneta v barvni ali črno‒beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
– fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja,
– vsak posameznik lahko odda največ dve (2) fotografiji.

Trajanje natečaja in njegov potek:
– natečaj poteka od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021,
– posnete fotografije pošljite po e-pošti na naslov: info@dpae.si,
– najboljša/najlepša fotografija bo tista, ki bo prejela največ »všečkov« v mesecu decembru 2021 na uradni Facebook strani DPAE,
– zmagovalec 8. fotografskega natečaja DPAE bo prejel praktično nagrado.

Avtorstvo fotografij:
– udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij,
– avtorji poslanih fotografij dovoljujejo, da razpisovalec natečaja njihove fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani, …),
– razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

Lepo vabljeni k sodelovanju!