10 let DPAE

Pred 10. leti, ko smo se tedaj, še študentje mag. študija na FKBV, UM odločali za ustanovitev društva, je bil glavni razlog za ustanovitev društva le združevanje, in sicer predvsem študentov/diplomantov iz študijskih programov Managementa v agroživilstvu in razvoja podeželja (MARP) ter drugo (mag.) in tretjestopenjskega (dr.) programa Agrarna ekonomika, ki jih vodi katedra za Agrarno ekonomiko in razvoj podeželja na FKBV, UM. V prvem letu (2012) delovanja društva pa smo že pričeli s posvečanjem pozornosti, spodbujanju in dvigovanju osveščenosti na področjih  pridelave varne hrane in prehranske samooskrbe v RS, pri promoviranju kmetijstva in kmetijskih opravil v regiji Pomurje, pri poudarjanju pestrosti podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce, pri izvajanju anketiranja na pomurskih osnovnih-srednjih šolah, strokovno izobraževali občane, in sicer z objavo strokovnih člankov v občinskem glasilu MALI RIJTAR ter drugih lokalnih in regionalnih glasilih ter revijah, pri organizaciji okroglih miz na izbrano problematiko iz področja kmetijstva, kjer so sodelovali vidni predstavniki stroke s področja kmetijstva in razvoja podeželja, pri aktivni promociji DPAE na lokalnem in regionalnem nivoju in nazadnje delovati v javnem interesu s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Društvo tako že 9. leto deluje v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja, in sicer po odobreni odločbi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Skozi vse leto DPAE spodbuja in ozavešča svoje člane ter širšo javnost o prehranski samooskrbi in pridelavi, ter o tekoči problematiki na področju kmetijstva in širše. V zadnjih letih posvečamo pozornost predvsem spodbujanju in dvigovanju osveščenosti na področju pridelave varne hrane in prehranske samooskrbe v RS, tako bomo v letošnjem letu 2022 že 10. leto zapored izvedli izobraževanje in anketiranje na pomurskih osnovnih in srednjih šolah ter objavili fotografski natečaj DPAE, ki bo v letu 2022 potekal od 1. 6. do 30. 11. že 9. leto zapored. Skozi vse leto se društvo promovira na sejmih in pojavlja v raznih lokalnih medijih. Upamo in si srčno želimo, da bomo vse naše aktivnosti tudi v letu 2022 uspešno izvedli, glede na epidemiološke razmere okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) v RS.

Sodelujemo z zelo različnimi organizacijami in institucijami v Pomurju in širše. Sodelovanje poteka predvsem s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM, in sicer na načinu izvajanja strokovnega praktikuma in projektnega dela, s številnimi zadrugami (KZ Agraria Koper z.o.o., EKO podeželje z.o.o., Skupina vrtovi panonski z.o.o., ZELENA TOČKA TRANS z.o.o.), pri promociji in pospeševanju varne hrane v RS, z raznimi društvi v Občini Beltinci, s socialnim podjetjem ZRIRAP so. o., Beltinci, s KGZS – Zavodom Murska Sobota v okviru priprav na razne projekte in celovite projektne rešitve s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

V letu 2022 tako DPAE in njeni člani praznujemo 10. obletnico ustanovitve in uspešnega delovanja.

Vsem našim poslovnim partnerjem, donatorjem in podpornikom smo tako ob 10. obletnici naše ustanovitve in uspešnega delovanja podarili spominski keramični lonček DPAE.

Vsi ostali, ki se zanimate za spominski keramični lonček DPAE nas lahko kontaktirate na e-naslov: info@dpae.si

Vse dobro!

Silvo Pozderec mag.

Predsednik DPAE