DPAE izreklo podporo projektu »Dan sajenja medovitih rastlin 2022«