Naše glavne dejavnosti

Svetovanje

DPAE vsak petek svetuje od 7. do 9. ure brezplačno lokalnim pridelovalcem. Pokličete nas lahko na tel. št. 041 645 918

Izobraževanje

DPAE vsako leto izdaja Letni bilten v katerem se nahajajo poučni strokovni članki s področja agrarne ekonomike.

Predavanje

DPAE vsako leto organizira okroglo mizo o aktualni tematiki v kmetijstvu ter številna druga strokovna predavanja.